OM OSS

Vi startade redan 1982…

En lösning för alla situationer

Lagerhotellet hjälper stora och små kunder med förvaring, lagerhantering och distribution av varor. Vi hjälper dig med allt, från företagslager till storskalig lagerhantering och distribution inom och utanför landet. Hos oss kan du hyra allt från säkerhetsboxar och låsbara förråd till stora utrymmen för förvaring för kortare eller längre tid. Godset står skyddat mot fukt, damm, brand och stöld.

Du betalar bara för den yta du använder. Vill du tillfälligt utöka den, t ex under en kampanj, kan du enkelt boka golvyta för just den tid som du behöver den. Vi hjälper dig även med att sätta upp hyllor och annat som du behöver för din förvaring.

Våra avtal löper månadsvis, så du kan ha din verksamhet hos oss en kort tid eller under många år.

Vi startade redan 1982…

Lagerhotellet startade sin verksamhet 1982. Starten var blygsam, vi började med magasinering av bohag i samarbete med ett par flyttfirmor. Godset ställdes på vagnar, som man sedan drog ner på lagret, där allt ställdes av på golvet. Sedan slog man wellpapp runt alltihop. När man som kund sedan ville hämta ut något ur sitt parti, så tog man bort wellpappen, ställde bohaget på vagnen som man sedan drog upp i ankomsthallen. Kunden plockade till sig det han ville ha ur partiet, varefter man lastade på allt på vagnen igen, drog ner den, ställde tillbaka allt på golvet och slog wellpapp runt alltihop. Igen!

Numera omfattar verksamheten allt från lagring av gods, till företag som behöver hjälp med att plocka, packa och skicka varor eller broschyrer, både inom landet och över hela världen.

Lagerhotellet värnar också om miljön

Alla sopor sorteras, Lagerhotellets egna såväl som kundernas. Vi är väldigt noga med att sortera brännbart avfall från metallskrot. Elektroniksopor sorteras för sig, samlas ihop till ett större lass och körs sedan till återvinning. I vårt slit- och slängsamhälle är det otroligt hur mycket elektroniksopor det blir! Hushållsmaskiner, datorer, kopiatorer, reservdelar…allt sorterar vi på Lagerhotellet för våra kunders räkning och skickar vidare.

Vi pantar våra urdruckna läskedrycksflaskor och –burkar, ingenting får gå till spillo! Våra transporter sker i möjligaste mån med miljöcertifierade last- och budbilar. T o m städbolaget som sköter om våra kontor använder sig av miljövänliga produkter, ett krav från Lagerhotellet!