Lagerhotellets integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Lagerhotellet i Stockholm AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

 • email
 • namn
 • kontaktuppgifter

Hur kommer ni att använda min information?

Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Ingen data lagras på vår server via något kontaktformulär, allting skickas vidare direkt till en mottagande e-brevlåda. Så fort det ärendet är avklarat kommer det meddelandet att raderas.

Hur länge kommer ni att ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 1 år , därefter kommer den att raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer att behållas fram till den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen..

Med vilka delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal på Lagerhotellet i Stockholm AB, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var har ni min information?

Din information lagras i datacenter hos ViceTech AB enligt lämpliga skyddsåtgärder och de standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 12 September 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Fredrik Saegebrecht
Lagerhotellet i Stockholm AB
Box 2062
125 02  Älvsjö
E-mail: fredrik@lagerhotellet.se
 

Lagerhotellet Stockholm 2018-10-01

Integritetspolicy avseende kamerabevakning

 1. Inledning

Lagerhotellet respekterar din integritet och strävar efter att vara öppna med hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller den kamerabevakning som sker vid Lagerhotellet i Stockholm AB. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

 1. Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Lagerhotellet är utrustat med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts, i syfte att öka tryggheten för Lagerhotellets personal och kunder samt för att skydda våra kunders tillgångar.

Enbart lagerytor och vissa publika ytor på Lagerhotellet kamerabevakas.

III. Vilken är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen att förebygga och utreda brott som begås på Lagerhotellet. Vi bedömer att våra intressen att behandla dina personuppgifter för nämnda ändamål överväger det integritetsintrång som du som person utsätts för genom behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att kamerabevakningen omfattar endast begränsade områden på Lagerhotellet, enbart Lagerhotellets dataskyddsombud har tillgång till det filmade materialet, det filmade materialet kommer att användas endast vid brott eller misstanke om brott, och huvudregeln är att materialet raderas efter 7 dagar från inspelning.

 1. Hur länge sparas personuppgifterna?

Grundregeln är att inspelat material sparas i 7 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbar raderas.

 1. Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Hos Lagerhotellet är det enbart vårt dataskyddsombud som har tillgång till det inspelade materialet. Lagerhotellet kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon tredje part annat än i följande fall:

– Polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

 1. Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

VII. Kontaktuppgifter

Lagerhotellet i Stockholm AB, org.nr 556252-3612, Konsumentvägen 8a, 125 30 Älvsjö

Vid frågor om Lagerhotellets kamerabevakning, vänligen kontakta kundservice:

Email: info@lagerhotellet.se

Tel: 08-848618

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter som nämns ovan, vänligen kontakta oss på: info@lagerhotellet.se

 

 

Kontaktinformation
   • Lagerhotellet i Stockholm AB, Konsumentvägen 8A, ÄLVSJÖ
    • Tel: 08- 84 86 18 info@lagerhotellet.se